Klubbens historie
 
Alfa Romeo klubbens historie:

Den 21. marts 1979 blev der holdt stiftende generalforsamling for Alfa Romeo Klub Danmark i Alfa Romeo Danmarks serviceskolelokaler på Hørsketten i Tåstrup, hvor den daværende importør stillede lokaler til rådighed.

Allerede i november 1979 var der 70 medlemmer, og for at holde kontakt til klubmedlemmerne indså man hurtigt, at det var nødvendigt med et klubblad. Klubkontingentet er 120 kroner.

Det første klubblad udkom i januar 1980 og var to foldede A4-sider, hvilket gav et 8-siders A5-blad. Der afholdes kaffemøder med film og Alfa Romeo-snak. Der var glatførekursus på Artillerivejens Kaserne på Amager, og der var besøg hos Bosch Magneto. Der blev afholdt en konkurrence om udformningen af klubmærket.

Det lille 8-siders klubblad udkom hver måned med indbydelser til kommende arrangementer, referat fra arrangementer, små historier, annoncer, m.v.

I efteråret 1980 drog tre af bestyrelsesmedlemmerne til Jylland for at møde en repræsentant fra Skagen Alfa Romeo Klub, samt en Alfa-fan fra Holstebro. Her aftaltes det, at der skulle dannes to afdelinger under Alfa Romeo Klub Danmark, kaldet Nordjyllandssektionen og Midtjyllandssektionen, med henblik på rekruttering af jyske medlemmer og afholdelse af jyske arrangementer.

I 1981 benyttede vi for første gang lokaler på Nærum Gl. Skole til klubmøder en gang om måneden, og der blev også for første gang afholdt kåring af Årets Alfa Romeo i forbindelse med et besøg på Ålholm Automobilmuseum.
I sommeren 1981 blev der også for første gang afholdt Familierally med spændende opgaver undervejs.

Midtjyllandssektionen og forbindelsen til Skagen-klubben forsvinder.

I efteråret 1981 er der 90 medlemmer.

Importen af Alfa Romeo blev i 1982 overtaget af Nissan Danmark, og direktøren, Kaj Balsborg, var meget entusiastisk omkring vor klub, og Nissan Danmark overtog omkostningerne til trykning af vort blad. Der blev sat mange penge af, og bladet blev nu trykt på flot "æggeskals-papir", og typerne blev rigtig "sat" hos en bogtrykker. Bladet blev udvidet til 16 sider og udkom fortsat hver måned.

Der startede en tradition med afvikling af gokart-arrangementer. De første år foregik det på Jersie gokart-bane (der er nu køreteknisk kravlegård, og banen kan ses fra Køge Bugt-motorvejen).

Vi besøgte for første gang Ole Sommers Veteranbilmuseum i Nærum, og det har vi så gjort med jævne mellemrum på 3-4 år siden da, senest både november 2004 og januar 2005, da der blev overtegnet til det første møde.

I foråret 1982 blev den jyske klub, Club Alfa Romeo Jylland, dannet, idet det ikke lykkedes for "hoved-klubben" at få oprettet lokalafdelinger i Jylland.

I 1983 afviklede vi blandt andet manøvreprøver med tidtagning på det fine område omkring Nissan-importørens bygninge, og andre steder, bl.a. på lossepladsen i Helsingør.

Vi blev også inviteret af importøren til at deltage i et arrangement på JyllandsRingen, hvor der var afprøvning af alle de nye Alfa Romeo-modeller.

Medlemstallet var nu oppe på 160.

I foråret 1984 dannede fynboerne deres egen Alfa Romeo-klub.

I 1984 blev der for første gang afholdt et klubmesterskab, hvor man medtog resultater fra følgende arrangementer: Manøvreprøver i Kvistgård, Forårsløb i Nordsjælland, Gokart-løb i Jersie, Sommerrally ved Borup Kro, Ring Knutstorp i Sverige og Orienteringsløb i Gilleleje ... 

Banner

© 2008-2023 Alfa Romeo Klub Danmark