Klubbens historie - Side 2
Fiat køber Alfa Romeo:

I 1985 overtog Ole Ingemann importen af Alfa Romeo fra Nissan.

I 1986 besøgte vi som sædvanligt svenskerne i forbindelse med bane-arrangementer, og vi havde bl.a. klubaften om motorolier med Shell. Vort årlige julebanko samt Familierally med kåring af Årets Alfa Romeo blev også afholdt som sædvanligt, og arrangementet sluttede på Ålholm Automobilmuseum.

1. januar 1987 blev Alfa Romeo-fabrikken overtaget af Fiat.

1988 er det første år, hvor der i Tyskland blev afholdt Internationalt Træf, specielt for forhjulstrukne Alfa Romeoer, "BoxerTreffen". Disse havde måske følt sig lidt "ugleset" og afholdt derfor træf, hvor "fundamentalisterne" med de baghjulstrukne Alfa Romeoer ikke dominerede det hele.

Årets Familierally startede igen hos ABC Autoopretning i Helsingør, og det sluttede ved Heatherhill pakeringsplads ved Rågeleje.

1989 er året, hvor den store Alfa Romeo-karavane (slutter på Nordkap) kom forbi Danmark, og vi kunne beundre de mange (35-40) flotte gamle Alfa Romeoer på Rådhuspladsen i København.

Årets Familierally startede hos CarCentre og sluttede i Kastrup Havn ved Restaurant Peter Bådsmand.

Fra starten af 1990 overtog Peter Dyrelund produktionen af klubbladet. Det blev besluttet, at bladet skulle udkomme seks gange om året. Det var fortsat i A5 størrelse, og opsætningen blev lavet på en hjemmebygget "lyskasse".

Vi fik en rabatordning med Shell, der bevirkede, at vi kunne købe benzin på konto med 25 øre i rabat pr. liter.

I 1990 havde Alfa Romeo-fabrikken 80 års jubilæum, og det blev fejret med et arrangement, Euro Trophaeum, hvor 80 klassiske Alfa Romeoer kørte rundt i Europa til alle hovedstæderne, dog med København som den nordligste by (man besøgte altså ikke de øvrige nordiske lande). Det blev en enestående oplevelse at se alle de spændende Alfa Romeoer i samlet flok.

Årets Familierally startede hos Hersild & Heggov, og det blev et noget alternativt arrangement, hvor de indlagte spørgsmål og svar var ekstra "kreative". Arrangementet var lavet af det nys nedsatte turudvalg, bestående af de personer, der senere bliver kendt som 105-fraktionen, nemlig Daniele Dezzi, Jesper Lassen, Jesper Jørgensen og Troels Marstrand. Turen sluttede på Hillerød Torv, hvor Troels Marstrands 2000 GTV Bertone bliver kåret som Årets Alfa Romeo 1990.

Ved august-nummeret af klubbladet gik redaktøren over til at bruge sin computer i stedet for den gamle skrivemaskine, og skriften og layout blev ændret en smule. Klubbladet udviklede sig med hensyn til antal sider til 52, men det var fortsat i A5-størrelse.

I midten af 1990 begyndte Peter Dyrelund at overveje, om det virkelig kunne være rimeligt, at der i Danmark sad tre redaktører for tre Alfa Romeo-klubber og forsøgte at skrive til dels de samme historier. Hvis man kunne forene kræfterne, kunne der alt andet lige komme et betydeligt bedre klubblad ud til mange flere Alfa Romeo-fans. Både med hensyn til arbejde og trykkeudgifter ville det være en stor fordel med et fælles blad for de tre klubber.

Den jyske og den fynske klub blev kontaktet, og den 25. november 1990 afholdtes det historiske møde, hvor det blev besluttet at lave et bladsamarbejde. Den fynske klub hed Alfa Romeo Club Fyn, og den jyske hed Club Alfa Romeo Jylland, mens den landsdækkende (reelt sjællandske) fortsat hed Alfa Romeo Klub Danmark. Udover bladsamarbejdet blev det besluttet, at bestyrelserne ved de næste generalforsamlinger skulle foreslå, at alle klubberne ændrede navn til Alfa Romeo Klub Danmark, med tilføjelsen henholdsvis Sektion Fyn, Sektion Jylland og Sektion Sjælland.

I starten kunne man ikke rigtig enes om et fælles klublogo, men det kom senere. Man enedes også om et fælles kontingent på 250 kr., og at alle medlemmer kunne deltage i hinandens arrangementer ... 

Banner

© 2008-2021 Alfa Romeo Klub Danmark