Klubbens historie - Side 4
Mod de 25 år:


I anledning af årtusindeskiftet er det årlige Alfa Træf udvidet og blev kaldt Due Mila Italiana. Det blev holdt på Vandel Flyveplads, hvor der også var inviteret andre italienske bilklubber. Vi fik en Alfa-Shop, hvor der især blev satset på ting, som ikke normalt kunne købes hos forhandlere eller udstyrsforretninger. Blandt andet ventilcaps med Alfa-logo gik som varmt brød. Vi fik lavet klubkrus, klubmærkenål og et DK-skilt, hvor det italienske flag "titter frem". Vi fik også en aftale med et medlem på Møn, der havde en tøjbutik. Her kunne vi få leveret forskelligt "klubtøj" med påsyet klublogo, og med fin rabat. Der blev lavet endnu en stor trivselsanalyse (spørgeskema).

I slutningen af året havde de tre Sektioner tilsammen 1532 medlemmer.

Vi indgik i 2001 en aftale med forsikringsmæglerfirmaet. Via ordningen kunne vi nu tilbyde den billigst mulige forsikring uden, at man skulle spørge alle steder. Også medlemmer med mere specielle biler fik mulighed for at tegne rimelig forsikring. Midt på året skiftede vi trykker, og hvor der tidligere havde været 8 farvesider ud af de sædvanlige i alt 48 sider, blev der nu farver på 32 ud af de 48 sider. Det var sjællændernes tur til at afholde det årlige Alfa Romeo Træf, og det blev i Hillerød på en campingplads inde i byen! Det store arrangement sluttede på Frederiksborg Slot.

Et uopfordret tilsendt forslag til nyt forside-layout blev i 2002 anledningen til, at redaktøren bad om nye forslag til udformningen af forsiden. Redaktionen modtog fire flotte forslag, og redaktøren bad om medlemmernes kommentarer. De modtagne kommentarer pegede næsten entydigt på den unge Rasmus Nordmands forslag (det layout, som forsiden har i dag). Rasmus studerede til grafiker, og efterfølgende kom han også med forslag til justering af layoutet inde i bladet, og dette gennemførtes fra nr. 6/2002.

Selénia var fortsat sponsor for vores ClubRace og ClubSport, men sponsoreringen blev ændret, og i den anledning bidrog klubkassen også således, at tilskudsordningen med 300 kr. pr. arrangement blev ændret til, at der var tilskud på 300 kr. til alle arrangementer (dog maks. 4), hvor medlemmerne skulle "over vand".

Årets træf for Bilmærkeklubber på Ring Knutstorp, som Alfa Romeo-klubben havde afholdt siden 1991 (enten alene eller i samarbejde med andre klubber), blev det sidste, hvilket først og fremmest skyldtes vanskelighederne med at samle tilstrækkeligt med hjælpere. Der blev igen arrangeret tur til Italien. Denne gang var det den jyske sektion, der stod for dette, og det blev en bustur. Her så man Mille Miglia, og der blev besøg på Alfa Museo Storico og Ferrari-museet. Det blev også til et besøg på Monza og hos en stor brugtvognsforhandler i Luzzago med mange spændende biler. Det årlige Alfa Romeo Træf afholdtes på Grønnehave Camping ved Nyborg.

De traditionelle arrangementer afholdtes som vanligt, og det var bl.a glatførekursus, julebanko, aften for ny medlemmer, køretur til "Malerklemmen", m.v. I 2002 prøvede vi også med Kend-din-bil-aften på Teknisk Skole i Roskilde. Der var flere aftener, fordelt på de forskellige modeller, trans-aksel, boxer, 156, m.v. Det blev en succes, men problemet med aftenerne var tildels, at det kneb med at finde foredragsholdere. Vi kørte også gokart, og det blev på den nye bane ved Holbæk, hvor vi afholdt et Mini Le Mans, hvor der var meget tæt opløb. De tre første hold var på omgangshøjde med 142 omgange i løbet af de to timer, og forskellen mellem nr. 1 og 3 var kun 11 sekunder.

I årets første klubblad 2003 indledte Anna Harboe traditionen med, at bladet også skulle indeholde noget "andet italiensk". Italiensk for Begyndere kaldte vi det, og det var først og fremmest italiensk mad, der var på dagsordenen, men også kultur, design, vin og sprog.

Arangementsmæssigt indledte vi en tradition med "St. Køredag", hvor vi i samlet flok kørte en tur, som startede eller sluttede hos en Alfa Romeo-forhandler.

Kørekurset på Nürburgring, som traditionelt samlede en lille trofast flok danskere, hvor over halvdelen er med Alfa Romeo-biler, fik i 2003 overvældende deltagelse. Ikke færre en 20 danske biler og 30 personer fik årets oplevelse, og denne blev skildret på udmærket vis af både Camilla Gamst og Christian Lysholm. Det årlige Alfa Romeo Træf blev afholdt på Hampen Sø Camping Jylland. Vi fik en ny klubtøj-leverandør, og Alfa-Shop'en udvidede med forskelligt "merchandise".

2004 var året, hvor klubben havde 25 års jubilæum, og det blev fejret med et ekstraordinært stort Træf på Borrevejle Idrætscenter (ved Roskilde). Der var knapt 300 deltagere.

Busturen til Italien blev gentaget, denne gang dog ikke i sovebus, men med besøg endnu flere steder end sidst. Der blev afholdt et Kvinde-kend-din-Alfa med rimelig succes, og der var også et madlavningskursus (italiensk mad naturligvis). En gruppe medlemmer tog til Nürburgring for at deltage i hollænderen, Ron Simons, kørekursus. Her fik deltagerne stillet banepræparerede Alfa 75 Twin Spark til rådighed (to personer i hver bil). I august gik vi over til farve på alle siderne i klubbladet. En voldsom portostigning, foranlediget af den borgerlige regerings beslutning om, at portotilskud til foreninger skulle falde bort, betød, at vi for første gang i 14 år måtte hæve kontingent, fra 300 til 350 kr.

Ved slutningen af klubbens 25. år kunne vi tage imod medlem nr. 1.000 på Sjælland og medlem nr. 2.000 generelt i alle tre sektioner. 

Banner

© 2008-2021 Alfa Romeo Klub Danmark